Na stránke sa po výpadku poskytovateľa hostingu pracuje na jej obnovení.

Výzvy na predkladanie ponúk sú zverejnené na stránke Výzvy na predkladanie ponúk.

APROMOD, s. r. o.
M. R. Štefánika 716/29
900 46 Most pri Bratislave

Kontaktná adresa pre elektronickú korešpondenciu: apromod (zavináč) apromod (bodka) sk.

IČO: 46323538
DIČ: 2023340110


Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 75952/B. 
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava.